Jij als cliënt – concreet

Je engageert je om actief te deel te nemen aan je groeitraject in Mirabello. Mirabello engageert zich om een positief klimaat met accent op participatie en inspraak te creëren waarin dit mogelijk wordt.

We ondersteunen je om beter om te gaan met je problemen, vaardigheden te ontwikkelen, je levensrichting te kiezen, terug regie te krijgen in je leven, je levenskwaliteit te verhogen en je gekozen maatschappelijke rollen (terug) op te nemen.

Dit houdt ook in dat er samen gewerkt wordt met relevante mensen uit je netwerk (professioneel, familie…).

Om intensief en doelgericht te kunnen werken wordt je 6 halve dagen/week verwacht, in de voormiddag van 9-12u, in de namiddag van 13-16u.

Over de middag is er één uur pauze, op dinsdag kan je inschrijven voor een warme maaltijd.

Kosten: de globale kost wordt door de ziekteverzekering gedragen, het persoonlijk aandeel is 2,20€/dag (bij verhoogde tegemoetkoming 0€)

Aanmelden – intake – bezoek: zie Aanmelding

Dossier: we werken met een open dossier waarin je volledig online inzage krijgt: via een link kan je alle gegevens lezen en gebruiken waar nodig.

Privacy: het privacyreglement voor cliënten kan je hier nalezen.

Klachten: de klachtenprocedure kan je hier nalezen.