Werking

Het persoonlijk herstelplan (zie sjabloon) vormt de leidraad doorheen het hersteltraject. Daarin worden obstakels, sterktes en doelen op verschillende levensdomeinen (bv. psychisch en lichamelijk welzijn, werk/leren/zingeving, vrije tijd, sociaal leven/netwerk…) samen gebracht en dit wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd.

Om de 2 maand wordt de cliënt op het herstelteam uitgenodigd om een stand van zaken te bespreken en toekomstige doelen vast te leggen.

Er wordt zowel in groep als individueel gewerkt.

Een gevarieerd weekprogramma is samengesteld uit een brede waaier aan verbaal-communicatie therapieën (bv. omgaan met stress, ACT, psychoëducatie, ik en de wereld, schematherapie…), werk- en doegerichte activiteiten (bv. projecten klus- en interieur, tuin, bibliotheek, koken, vrije tijd…), lichaamsgerichte therapieën (bv. wandelen, zwemmen, relaxatie, yoga…), zie schema. Op basis van de eigen hersteldoelen en beschikbaarheid wordt een programma op maat uitgewerkt.

Individueel werkt elke cliënt samen met een individuele begeleider (IB) aan zijn/haar hersteltraject en er zijn nog andere specifieke vormen van individuele ondersteuning mogelijk. De IROC (internationaal recoverytool) wordt tijdens het traject als opvolg- en outcomemethodiek gebruikt.