Individueel werk

In het weekprogramma word naast de groepssessies ook de mogelijkheid geboden om individueel aan de slag te gaan met aangepaste ondersteuning. Hieronder vind je het individuele aanbod:

 

Zelfstandige tijd

In het weekprogramma kunnen een paar momenten zelfstandige tijd gepland worden. Deze tijd wordt vooral ingevuld met voorbereidingen van sessies, individuele opdrachten, eigen projecten…

 

Project

Binnen zelfstandige tijd (of buiten Mirabello-tijd) is het mogelijk om te werken aan een individueel project dat past binnen zijn/haar persoonlijk herstelplan.  Dat kan iets zijn wat je al lang wou leren, waar je zelf thuis niet toe komt of waar je wat ondersteuning bij nodig hebt. Dit kan zich bevinden binnen creatieve, educatieve of andere sferen.

Aan het project kan je zelfstandig werken, de keuze van je project en het vastleggen van de momenten waarop je hiermee bezig bent gebeuren in samenspraak met je IB.

 

Individuele traject werk/leren

Heb je nog werk-gerelateerde vragen of wil je een individuele begeleiding in je zoektocht naar je persoonlijke interesses op dit vlak dan kun je hier terecht. Ook concrete vragen zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het zoeken naar vrijwilligerswerk kunnen hier gesteld worden.

 

Individueel maatschappelijk werk

Naast de groepssessie sociale – en administratieve zelfstandigheid kunnen mensen met individuele vragen ook bij de maatschappelijk werker terecht. Bijv. voor hulp bij het aanvragen van bepaalde premies en tegemoetkomingen, vragen op vlak van budget, …

 

Individueel vrije tijd

Mensen met vragen omtrent vrije tijd kunnen ook individueel een afspraak maken bij de vrije tijd begeleider.

Mogelijke vragen zijn: Wat is er allemaal te doen in mijn buurt? Wat zijn mijn mogelijkheden op vrije tijd vlak met mijn budget?

 

Individueel bewegingsadvies op maat

Hier wordt op maat een specifieke bewegingsactiviteit/sport gezocht die de cliënt in het dagelijkse leven graag wil inplannen. Er wordt een beweegplan opgesteld en we bekijken samen hoe we dit praktisch kunnen regelen (locatie, sportclub, kostprijs, tijdsindeling…) Ook bepaalde hindernissen en valkuilen worden besproken.

Yoga, relaxatie en mindfulness: individuele begeleiding

Op vraag van de cliënt kijken we samen naar specifieke behoeften: lichaamsbewustzijn, correcte lichaamshouding, rug en buik stabiliteit, innerlijke rust, mindfulness oefeningen, ademhalingstechnieken, meditatietechnieken, bodyscan,…

Na een gesprek samen kijken we welke techniek voor de cliënt het meest aangewezen is. De eerste keren oefenen we de technieken samen. De volgende keren is het de bedoeling de oefeningen zelfstandig thuis of samen in groep te doen.

 

Gesprek met psychiater

De psychiater kan geconsulteerd worden voor vragen m.b.t. diagnose, medicatie, verwijzing, brieven voor bepaalde instanties (bv adviserend geneesheer)… De psychiater wordt geen behandelend psychiater, maar kan indien aangewezen wel met de behandelaar overleggen.

 

Psychotherapie

We opteren ervoor om de ambulante psychotherapie zoveel als mogelijk te laten doorlopen. Bij nieuwe psychotherapeutische vragen wordt ook in eerste instantie bekeken om een psychotherapeutisch traject buiten Mirabello op te starten. Maar er kan ook bij afgelijnde en gerichte vragen gekozen worden voor individuele psychotherapiesessies in Mirabello; deze worden in de tijd afgebakend.