Aanmelding

Bij (liefst) telefonische aanmelding door cliënt of verwijzer worden een viertal criteria bevraagd die te maken hebben met het functioneren in een revalidatiecentrum:

  • Cliënten hebben geen acute problematiek die intensievere vormen van zorg en bescherming vergt
  • Cliënten hebben een stabiele woonsituatie
  • Er is een vraag op verschillende levensdomeinen (psychisch, sociaal, vrije tijd, werk/leren…)
  • Er is een engagement voor een intensief, ontwikkelingsgericht herstelprogramma met o.a. min. 6 halve dagen/week.

Indien ok worden een aantal gegevens genoteerd in de aanmeldingslijst, zodat er na het verstrijken van de eventuele wachttijd een afspraak kan gemaakt worden voor een intakegesprek, dat zoveel als mogelijk doorgaat in de woning van de cliënt (kan ook in Mirabello of in een andere organisatie).

In de wachttijd kan er een bezoek in Mirabello doorgaan: er wordt dan een rondleiding en uitleg gegeven door één van de huidige cliënten.

Als na het intakegesprek voldaan is aan de wederzijdse verwachtingen, wordt de opstart op korte termijn geregeld.

Cliënten kunnen zelf aanmelden in eerste instantie, maar er is nadien nog een professionele verwijzing noodzakelijk.

De cliënt kan zijn lopende ambulante begeleidingen zoveel als mogelijk en wenselijk verder zetten tijdens het Mirabellotraject, met aandacht voor zorgafstemming en zorgcontinuïteit.

Contact

Psycho-Sociaal Revalidatiecentrum Mirabello

info@rcmirabello.be

Mirabello Gent

09 225 15 20

Mirabello Oudenaarde

055 20 68 38

Coördinator

Bob Crombez

bob.crombez@rcmirabello.be

Mobiel

0473 24 59 05