Visie / kernopdracht

Mirabello hanteert de herstelvisie als algemeen overkoepelende visie; verschillende andere invalshoeken worden op een herstelondersteunende manier geïntegreerd (vanuit positieve psychologie, empowerment, cognitieve gedragstherapie, systeemdenken, motivationele wetenschap, rehabilitatie, presentie…).

De kernopdracht van de werking is persoonlijk herstel (identiteitsopbouw) en maatschappelijk herstel (reïntegratie), de begeleiding is herstelondersteunend.

Cliënt en team richten zich samen op het verminderen of accepteren van problemen of belemmeringen, het creëren van hoop, het heroveren van de regie over het eigen bestaan, het (her)ontdekken van krachten/talenten, het vinden van een betekenisvol leven.