Project O3

Project O3 staat voor outreachend – overbruggend en ondersteunend. Voor dit project werkt Mirabello samen met het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

Voor wie?

Project O3 gaat cliënten ondersteunen die op de aanmeldingslijst staan voor een traject bij Mirabello of het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. Als cliënt krijg je de mogelijkheid om te starten met een laagdrempelig aanbod in afwachting van jouw effectieve traject.

We bieden de mogelijkheid om individueel aan de slag te gaan in 3 individuele gesprekken en komen voor het eerste gesprek tot bij de cliënt thuis (indien mogelijk). We formuleren doelen of voorbereidende acties op het traject binnen Mirabello of het CGG. Daarnaast hebben we een groepsaanbod met een module rond stress en veerkracht en een gespreksgroep rond hersteldoelen waarbij er wordt stil gestaan bij barrières, sterktes en doelen op belangrijke levensdomeinen en hoe je deze doelen in concrete tussenstappen kan bereiken.

Contact

Mensen die op de aanmeldingslijst staan worden systematisch gecontacteerd. Indien je toch vragen hebt of interesse in het aanbod kan je mailen naar

Chiara De Sloover

chiara.desloover@rcmirabello.be

Joline Delaere

joline.delaere@rcmirabello.be

0479 / 49 10 68